Polityka prywatności

Tereny handlowo-inwestycyjne

Polityka prywatności (Przetwarzanie danych osobowych - RODO)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Źródło pozyskiwania danych: dane pozyskujemy drogą telefoniczną, mailową po bezpośrednim wysłaniu wiadomości przez Państwa za pomocą poczty elektronicznej lub z formularza kontaktowego znajdujących się na stronie www.luxtorun.pl.

Zakres i cen przetwrzania danych: przetwarzamy niezbędne dane wymagane do: podjęcia kontaktu, realizacji i archiwizowania zrealizowanych usług, podpisywania umów i wystawiania faktur.

Powierzanie danych do przetwarzania: dane powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim są tylko w sytuacji, w której wymaga tego realizacja zamówionej usługi.

Przeniesienie danych osobowych: mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych (wszystkich lub wybranych), które są przez nas przetwarzane.

Okres przechowywania i przetwarzania danych: przekazane nam dane będziemy przechowywać i przetwarzać bezterminowo, do czasu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Zakres zarządzania przekazanymi danymi: przekazując dane mają Państwo prawo do ich: wglądu, zmiany lub usunięcia z bazy. Możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych poprzez wysłanie na adres sekretariat@luxtorun.pl stosownej wiadomości.

Prawo wniesienia skargi: skargi w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo wnosić do do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Administrator danych osobowych: administratorem danych jest Aleksandra Wygralak Lux, ul. Polna 121 H4, 87-100 Toruń, NIP: 956-207-42-38, telefon: +48 690-392-838, e-mail: sekretariat@luxtorun.pl.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?
Napisz lub zadzwoń do nas
Skontaktuj się z nami

Posiadamy liczne grunty pod działalność przemysłową, handlową i produkcyjną.

90ha

Grunty do dyspozycji klientów

100+

Liczba najemców

30+

Lata doświadczenia